ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 23 เมษายน 2024 เมษายน 29th, 2024 No Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 1 พ.ค 67 ระหว่างเวลา 13.00น. ถึง 16.00 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://cpc.rmutto.ac.th,
www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
02 6922360ต่อ 222 / 333 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง
โครงการ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูนารถ ผ่านทางอีเมล์[email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนดภายในวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูนารถจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ https://cpc.rmutto.ac.th, www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

 

  1. ประกาศประกวดราคาhttps://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุpdf.pdf
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างhttps://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุpdf.pdf
  3. ขอบเขตงาน (TOR)https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/rmutto_2TOR-ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร3pdf-1.pdf
  4. ใบแบ่งงวดงาน งวดเงิน https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/rmutto_3แบ่งงวดงานpdf.pdf
  5. ใบรับรองแบบรูปรายการhttps://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/rmutto_4ใบรับรองแบบรูปรายการpdf.pdf
  6. แบบรูปรายการ https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/ลงนามแล้ว_แบบ.pdf
  7. รายการประกอบแบบhttps://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/rmutto_6รายการประกอบแบบpdf.pdf
  8. ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ (บก.01)https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/rmutto_2ตาราง-บก-011pdf.pdf
  9. บัญชีแสดงปริมาณงานhttps://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/บัญชีแสดงปริมาณงาน.pdf
  10. Blank Fromhttps://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/black-from.xlsx
เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ