สัญลักษณ์

ภายในวงกลมเป็น รูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ รูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญแผ่ขจร ไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชสัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำ พระองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” บนตรา รูปวงกลมมี พระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 อยู่หมายถึงรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” คั่นปิด หัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแจ่มใสเบิกบาน