เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม     อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตนักปฏิบัติ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ,เสื่อมสภาพ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จำนวน 282 รายการ

นางลำพึง สีทองคำ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

วีดีโอเเนะนำวิทยาเขต

เเนะนำวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

เเนะนำคณะบริหารธรุกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

เเนะนำคณะศิลปศาสตร์

เเนะนำสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ (CBIS)

กิจกรรมของวิทยาเขต

เเผนที่วิทยาเขต


58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 026922360-4 02277-3660 , 02277-3661 , 02277-3694 , 02277-2985 แฟกซ์ 02277-3693