09112566
20062566
จองเครื่องเเบบ 66_การสั่งซื้อเครื่องเเบบนั
873700-01
go
previous arrow
next arrow
09112566
20062566
จองเครื่องเเบบ 66_การสั่งซื้อเครื่องเเบบนั
873700-01
go
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ,เสื่อมสภาพ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จำนวน 282 รายการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องดิจิทัลคลาสรูม (อาคาร 9 ชั้น 7) แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ระยะการมองภาพ 5 เมตร (P5) แบบถอดประกอบพร้อมเครื่องเสียงสำหรับการประชาสัมพันธ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

วีดีโอเเนะนำวิทยาเขต

เเนะนำวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

เเนะนำคณะบริหารธรุกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

เเนะนำคณะศิลปศาสตร์