20062565-870-2
ซื้อชุดออนไลน์หน้าเว็บ-100
A2
ปวช ปวส รอบ1 เเบนเนอร์@3x-100.jpg
1เว็บนักศึกษา@3x-100
previous arrow
next arrow
20062565-870-2
ซื้อชุดออนไลน์หน้าเว็บ-100
A2
ปวช ปวส รอบ1 เเบนเนอร์@3x-100.jpg
1เว็บนักศึกษา@3x-100
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ระยะการมองภาพ 5 เมตร (P5) แบบถอดประกอบพร้อมเครื่องเสียงสำหรับการประชาสัมพันธ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

วีดีโอเเนะนำวิทยาเขต

เเนะนำวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

เเนะนำคณะบริหารธรุกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

เเนะนำคณะศิลปศาสตร์

กิจกรรมของวิทยาเขต