เเผนที่วิทยาเขต


ที่อยู่ของวิทยาเขต

58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
สนใจรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ 026922360-4
02277-3660 , 02277-3661 , 02277-3694 , 02277-2985 แฟกซ์ 02277-3693

รถประจำทางที่ผ่านวิทยาเขต

  • รถประจำทางสาย 24
  • รถประจำทางสาย 69
  • รถประจำทางสาย 92
  • รถประจำทางสาย 107
  • รถประจำทางสาย 129
  • รถประจำทางสาย 138
  • รถประจำทางสาย 187
  • รถประจำทางสาย 504
  • รถประจำทางสาย 555