ข่าวจัดซื้อจัดจ้างไม่มีหมวดหมู่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ,เสื่อมสภาพ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จำนวน 282 รายการ

By 11 ตุลาคม 2023 No Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จำนวน 282 รายการ

รับประกาศและเอกสารขายทอดตลาด  วันที่  11-20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ขายทอดตลาดในวันที่  24  ตุลาคม 2566
ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00  – 10.00 น.
รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะ ขายทอดตลาด เวลา 10.10 – 10.30 น.
เริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ