ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องดิจิทัลคลาสรูม (อาคาร 9 ชั้น 7) แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 30 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 21st, 2023 No Comments

ประกาศวันที่ : ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดขอรับเอกสารระหว่างวัน                วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดวันสิ้นสุดสอบถาม                         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงสอบถามข้อมูล  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดวันเสนอราคา                                วันที่ 01 มีนาคม 2566

กำหนดวันตรวจสอบเอกสาร                     วันที่ 02 มีนาคม 2566

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. มาได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่อีเมล [email protected] ดูรายละเอียดที่ได้เว็บไซต์ http://www.cpcrmutto.ac.th/, http://www.gprocurement.go.th หรือ โทร.026-926360 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลาง (บก.01)

ขอบเขตงาน (TOR)

แบบรูปรายการ

ปร.4,5,6

เอกสารประกวดราคา

รายการก่อสร้างมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ