งานรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศงานรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นางลำพึง สีทองคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และบุคคลกรสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ณ อาคาร 9 ชั้น 1 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
วีรชัย ชุณหอังกูรเวส

About วีรชัย ชุณหอังกูรเวส