ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ระยะการมองภาพ 5 เมตร (P5) แบบถอดประกอบพร้อมเครื่องเสียงสำหรับการประชาสัมพันธ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 28 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 3rd, 2023 No Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ระยะการมองภาพ 5 เมตร (P5) แบบถอดประกอบพร้อมเครื่องเสียงสำหรับการประชาสัมพันธ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่ : ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ