มัลติมีเดีย ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 สัมผัสการทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังของสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ พระราม 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณปริศนา กล่ำพินิจ รองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กิจการองค์กร ให้การต้อนรับพร้อมการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญของสถานีฯ โอกาสนี้ คุณวีรพล ชัยประกิจ บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวมัลติมีเดีย ให้เกียรติบรรยายพิเศษระหว่างการผลิตรายการ ครอบครัวบันเทิงออนไลน์ รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นที่สนใจจากอาจารย์และนักศึกษา
นอกจากนี้ คุณสสินา ธนเสนีวัฒน์ รองบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในส่วนต่างๆ ของการผลิตรายการข่าว และนำชมการผลิตรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยและรับคำแนะนำจากผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ คุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เจ้าของรางวัลนาฏราช สาขาผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม ปี 2567 และ คุณหมวย อริสรา กำธรเจริญ และทีมงานผลิตรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์อย่างเป็นกันเอง
การเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุดาพร ผลขวัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – HR Operations & Admin และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเยี่ยมชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ได้รับความรู้ในด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาในกระบวนการผลิตรายการ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อดิจิทัล เป็นการเพิ่มพูนความรู้เพื่อก้าวไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคตต่อไป
วีรชัย ชุณหอังกูรเวส

About วีรชัย ชุณหอังกูรเวส