ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรมของคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 7 มิถุนายน 2022 กรกฎาคม 7th, 2022 No Comments

ประกาศวันที่ : ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

กำหนดขอรับเอกสารระหว่าง                  วันที่ 6 – 18 กรกฎาคม 2565

กำหนดวันสิ้นสุดสอบถาม                     วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงสอบถามข้อมูล  วันที่ 8 มิถุนายน 2565

กำหนดวันเสนอราคา                            วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา     วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.มาได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  58 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่เมล์  [email protected] ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cpcrmutto.ac.th/, http://www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6922360  ต่อ 222  ในวันและเวลาราชการ

TOR

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

บก.01

ประกาศประกวดราคาซื้อ

เอกสารประกวดราคาซื้อ

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ