ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมห้องสมุด (เรา)”ร่วมมือทำ นำโปรไฟล์ ขยายผลงานวิชาการ ด้วย Google Scholar”

ข่าวดี! สำหรับคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ

กิจกรรม (เรา)”ร่วมมือทำ นำโปรไฟล์ ขยายผลงานวิชาการ ด้วย Google Scholar”

เผยแพร่ผลงานวิชาการของท่านสู่สาธารณะ เพิ่มจำนวนการอ้างอิงจากคณาจารย์และนักวิจัยทั่วโลกสู่การจัดอันดับ QS World University Rankings

เพียงท่านมีผลงานวิชาการในรูปแบบดิจิทัล และอีเมลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แล้วติดต่อเราได้ที่.. แผนกห้องสมุด อาคาร 5 ชั้น 3-4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 226,229

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, Line: 0874269619, Messenger: m.me/BeauNonenapat , m.me/CPCLib , WeChat ID : wxid_fuynbw8cduum22

เเผนกห้องสมุด

About เเผนกห้องสมุด