ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพประจำปี 2562 (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)