ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)