วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ห้องประชุมประชานารถ (อาคาร 9 ชั้น 2) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล นางลำพึง สีทองคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ คุณมนัส พันธะวาทิน อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และ ตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มี ความประพฤติดี มีจิดอาสา มีความารถทางด้านกิจกรรมและกีฬา มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่่ คลิก
วีรชัย ชุณหอังกูรเวส

About วีรชัย ชุณหอังกูรเวส