Site icon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

วันสถาปสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ (CBIS)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธี ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รองอธิการบดี และนางลำพึง สีทองคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม ประกอบพิธีสักกาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เนื่องในวันครบรอบจัดตั้งสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ (CBIS) ครบรอบ 3ปี
จัดพิธีสักการะ องค์เจ้าฟ้าจักรพงภูวนารถ เพื่อเป็นสิริมงคล
Exit mobile version