ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การประมูลราคารื้อถอน และจำหน่ายเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีขายทอดตลาด

By 29 มิถุนายน 2022 No Comments

การประมูลราคารื้อถอน และจำหน่ายเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนบ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีขายทอดตลาด

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ