มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada 
Site Title
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์แผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


 


 ติดตามอ่าน วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  
     

 ติดตามอ่านนิตยสารออนไลน์ได้แล้ววันนี้  
     

 ติดตามสถานการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้  
     

 คู่มือการจัดการความรู้ การใช้งานระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยฯ และแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการจากอีเมลของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563  
     

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ได้แล้ววันนี้  
     

 รวมแอปอ่าน e-book ฟรี เพื่อสนับสนุนให้คนไทยอ่านหนังสือทุกวัน  
     

 ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องสมุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19  
     

 การเข้าสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน VPN  
     

 ทางเลือกใหม่ของการอ่าน  
     

 ทันเหตุการณ์อย่างปลอดภัย กับข่าวสารในรูปแบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้