มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


พิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ            

   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2556

xxxxxxxxxxxxxxx

เอกสารเผยแพร่