มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2556

xxxxxxxxxxxxxxx

เอกสารเผยแพร่