มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


 ประชุมบุคลากรวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร ครบ100วัน

 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้ง2 ณ มทร.สุวรรณภูมิ

 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จักรพงษวิชาการ

 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของไทย กิจกรรมที่ 1 ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของไทย กิจกรรมที่ 2 วันมาฆบูชา

 จักรพงษวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว

 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 อินทนิลเกมส์ ครั้งที่19

 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2558

 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จการประกันคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จการประกันคุณภาพ กิจกรรมที่2พัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จการประกันคุณภาพระดับคณะ

 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ21 กิจกรรมย่อยที่2 English Day ค่ายภาษาอังกฤษ

 โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร

 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ

หน้าที่  1   2  

เอกสารเผยแพร่