Untitled Document

คำถาม สามารถหาซื้ออุปกรณ์เครืองเเบบนักศึกษาได้ที่ไหน ?

ตึก 1 ชั้น 1 เเผนกประชาสัมพันธ์

คำถาม ห้องสมุดเปิด ปิด กี่โมง ให้บริการวันไหนบ้าง

ช่วงปิดเทอม เปิด 8.30-16.30น. ปิดเสาร์ -อาทิตย์ ช่วงเปิดเทอมเปิด 8.30-18.00 ปิดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

คำถาม ในวิทยาเขตมีสาขาเปิดทั้งหมดกี่สาขา

2 สาขา คือ 1 ศิลปศาสตร์ 2 บริหารธรุกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำถาม วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์วันที่เท่าไร

13 มิถุนายน ของทุกปี