Untitled Document

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้