Untitled Document

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติคอมพิวเตอรร์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขต

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้